Ger Fritz-Prijs 2019

Erik Jan Harmens wint Ger Fritz-Prijs 2019

Schrijver en dichter Erik Jan Harmens is de winnaar van de Ger Fritz-Prijs 2019 met zijn gedicht ‘U beklijft’. De Ger Fritz -Prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het mooiste eenzame uitvaart-gedicht van het afgelopen jaar. Harmens schreef het winnende gedicht, ‘U beklijft’, ter gelegenheid van eenzame uitvaart nr.240, van Dhr. G.R. op 6 mei 2019.

De prijs bestaat uit een bloemstuk, zijnde een standaard rouwarrangement zoals dat ook op de kist van eenzaam overledenen wordt gelegd, voorzien van een lint met opschrift én een portretfoto van de winnaar met rouwkrans. Zondag 3 november, de dag na Allerzielen, kreeg de prijswinnaar op de Amsterdamse Begraafplaats St. Barbara de prijs overhandigd. De prijsuitreiking vond plaats bij het graf van de vorig jaar
overleden eerste coördinator van de Eenzame Uitvaart, F. Starik.
Voor de Ger Fritz-Prijs komen alle gedichten in aanmerking die in het Nederlandse taalgebied voor een eenzame uitvaart worden geschreven, dus zowel in Nederland (www.eenzameuitvaart.nl) als in België (www.eenzameuitvaart.be). Er kan niet actief naar de prijs gedongen worden, de jury bepaalt autonoom wie de prijs wint. Eerdere winnaars waren de Antwerpse dichter Peter Theunynck (2015), Menno Wigman (2016), Eva Gerlach (2017) en F.Starik (postuum, 2018). De Ger Fritz-Prijs is een initiatief van Stichting de Eenzame Uitvaart.
De eenmansjury bestaat zoals elk jaar uit de heer Ger Fritz, gepensioneerd medewerker van het Bureau Uitvaarten van Gemeentewege van de Gemeente Amsterdam. Ger Fritz stond als dienstdoend ambtenaar in 2002 aan de wieg van de eenzame uitvaart in Amsterdam: hij was de
man die het allemaal mogelijk maakte. Ger Fritz maakte zich in zijn dienstjaren hard voor de gelijke behandeling van eenzame doden: hij droeg er zorg voor dat ook voor hen een aula werd gehuurd, drie muziekstukken weerklonken en dat er op de kist een gemeentelijk bloemstuk prijkte. Hij stemde direct toe, toen F.Starik in 2006 voorstelde om de uitvaart van eenzaam gestorvenen met poëzie op te luisteren.
De jury motiveerde de keuze voor het gedicht ‘U beklijft’ als volgt: ‘Iedere regel in het gedicht zette mij aan het denken. Op het moment dat ik dacht mij een beeld te kunnen vormen van de overledene, een eenzame dwarsligger, werd dit gelogenstraft door de passage waarin de hond
werd opgevoerd. Een prachtig gedicht waarbij de twee slotregels mij lang zullen bijblijven.’
———————————————————————————————————————
U BEKLIJFT
Voor G. R.
hoe minder ik snap van de wereld
hoe meer de wereld mij niet begrijpt
net als bij dageraad gebeurt dit tegelijk
zon komt op terwijl de maan verdwijnt
u werd dwarsligger genoemd, spaak in het wiel
weggezet als verzetter-om-het-verzetten
u in kuif gepikt zag uw goede naam besmet en
klom in de pen zogezegd, haphaphap, een bijtwoord viel
het happen maakte u onbegrepen en geweerd
was u hardcore hardleers of begreep men u verkeerd?
als een vlieg aan een kleefstrip hing ik aan uw derde naam
MARIA, die bitter betekent en ook rein, wat dus kan samengaan
misschien is bitter wel het leven dat we sugarcoaten, zoeten
omdat we anders paf van gal door de dag, dag, dagen moeten
maar wat we omsuikeren houdt toch die binnenkant
die bitterheid die eronder schrijnt als hooibroeibrand
er was een hond, aan paal gebonden
die u losmaakte, verzorgde, een extra mond
wie zoiets doet is geen monster, maar een mens
die we herdenken, met woorden die noch bijten noch zoeten
die zijn en blijven
terwijl u er niet meer bent
hoe minder ik snap van de wereld
hoe meer de wereld mij niet begrijpt
mij is misschien wel u
dat maakt u universeler dan u lijkt
al leeft u alleen nog in verleden tijd
u beklijft

Erik Jan Harmens