Pers & publiciteit

Stichting De Eenzame Uitvaart streeft ernaar de uitvaarten in alle rust en op integere wijze te doen verlopen. Daarom wordt een mediaschuw beleid gehanteerd. Slechts bij hoge uitzondering kan aan persverzoeken worden voldaan.

Boeken

 

Documentaire Poule des doods

poster Poule des Doods
Documentaire Poule des doods van Astrid Bussink
Bestel via Zeppers film