Joris van Casteren nieuwe coördinator Eenzame Uitvaart

Schrijver, dichter en journalist Joris van Casteren (1976) is vanaf november 2018 de nieuwe coördinator van De Eenzame Uitvaart. Daarmee is hij de opvolger van F. Starik, die in maart 2018 overleed.

Ook overledenen die het ontbreekt aan familie, vrienden of een sociaal netwerk, verdienen een waardig en respectvol afscheid. Ieder mens is immers de moeite waard om over na te denken en verdient het om met speciaal voor hem of haar gekozen woorden begraven te worden. Dat is het uitgangspunt van De Eenzame Uitvaart.

F. Starik nam in 2002 – in navolging van de Groningse stadsdichter Bart F.M. Droog – contact op met de gemeente Amsterdam met het voorstel om bij een eenzame uitvaart voortaan ook een dichter met een speciaal voor de overledene geschreven gedicht aanwezig te laten zijn. Het initiatief werd ondergebracht in een stichting en sindsdien zijn er in Amsterdam ruim 230 Eenzame Uitvaarten geweest. Ook in andere steden vond het initiatief navolging.

F. Starik vervulde tot aan zijn overlijden met grote toewijding zijn functie als dichter-coördinator. Uit naam van de stichting zorgde hij ervoor dat tijdens elke Amsterdamse eenzame uitvaart een gedicht werd voorgedragen. Hij was tevens verantwoordelijk voor de samenstelling van de Poule de Doods, die uit zeer bekwame dichters bestaat.

Vanaf oktober 2018 neemt schrijver, dichter en journalist Joris van Casteren het coördinatorschap van De Eenzame Uitvaart op zich, waar F. Starik kort voor zijn overlijden zelf voor pleitte. Van Casteren beschouwt dat verzoek en het coördinatorschap als een grote eer en zal het initiatief op zijn manier voortzetten.

Van Casteren onderscheidt zich in zijn literair-journalistiek werk door een sterk observatievermogen en een grote belangstelling voor de ‘gewone mensen, de underdogs’, zoals hij in een interview zei. Voor zijn journalistieke werk kreeg hij onder meer de Gouden Pen en de Dick Scherpenzeelprijs uitgereikt. Zijn boeken, waar onder Lelystad (2008) en Het been in de IJssel (2013), werden genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Bob den Uyl-prijs. Ook op gebied van de poëzie is hij actief. Hij was redacteur van de Poëziekrant en publiceerde gedichten in onder meer Maatstaf en Passionate. Zijn poëzie werd opgenomen in de bloemlezingen De 100 beste gedichten van 2001 en in Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw van Gerrit Komrij.