Eenzame uitvaart #204, Amsterdam

Eenzame uitvaart nummer 204
I.M. A.E.
Begraafplaats St. Barbara, donderdag 12 mei 2016, 11.30 uur
dichter van dienst: Anneke Brassinga

*
Teerspijs

Men denkt dat je de elfde maart gestorven bent.
Het was ijskoud, die dag, en mistig –
ik weet het nog want met mijn bontjas aan

bracht ik viooltjes naar mijn broer z’n graf.
Waarom? Zomaar. Eéns verknocht blijft verknocht,
een mens leeft graag in ketens. Zonder die

is er niets om ons ooit van te bevrijden,
bij wijze van verscheiden. Was er voor jou,
Antonius, wel iets om los te laten? Hoe

moet je sterven zonder wie-ook die, al is ‘t
maar door erbij te zijn, troost biedt
voor het barre feit dat de dood je weg-

jaagt, weg uit je eigen lichaam, de kou in?
Je woonde beschermd, je geld werd beheerd,
je verjaardag is doodstil verstreken,

je lag daar, de zesde april, je lag er ook
daarna nog weken. Er is maar één ding zeker:
‘wie heeft bestaan, kan voortaan niet meer niet

hebben bestaan; voortaan is dit mysterieuze,
ondoorgrondelijke feit je teerspijs
voor de eeuwigheid.’ Zo leef je voort

in een wereld die je allang hebt verlaten.

*

(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten) GA VERDER NAAR VERSLAG