Ger Fritz Prijs 2017

Rond Allerzielen wordt jaarlijks een rouwboeket uitgereikt voor het schrijven van het mooiste eenzame uitvaart-gedicht. In 2017 gaat de derde Ger Fritz Prijs naar Eva Gerlach, voor het gedicht Bruya. De winnaar werd dit jaar bekendgemaakt aan het einde van donderdag 2 november, op Radio 1, kort na de klok van middernacht, in Nooit Meer Slapen.
Zij zal deze nacht te gast zijn. Eerdere winnaars: Menno Wigman en Peter Theunynck.

*
Bruya

Ik weet van u hoe u heette,
dat u doodging, de plek van uw graf.
Uw leven liep op een eerder
ingesteld ogenblik af

als een kookwekker in een keuken
waar niemand luistert naar tijd
want het maakt niet uit of je stuk kookt
op het vuur van de eeuwigheid.

Ik weet waar uw huis woont, uw bed sliep,
dat u stank had, ratten en pijn
maar wat weet ik van uw bruya,
van hoe door elkaar u kon zijn.

Ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Hier sta ik, daar ligt u nu.
Dit is uw leven. Hoe heeft het
zo ver kunnen komen met u.

Eva Gerlach
bruya: verwarring (Sranan)
*

JURYRAPPORT
Ger Fritz meldt: ‘Voor mij springt het gedicht van Eva Gerlach eruit, geschreven voor eenzame uitvaart nummer 216. Haar opsomming van de zaken die zij van de overledene weet geeft een goed beeld van de situatie van de overledene. Ook van zijn eenzaamheid.
Het is echter een opsomming van zaken waar de dichter kennelijk voor haar gevoel niet verder mee komt. In het laatste couplet maakt zij dit zeer duidelijk: “hoe heeft het zover kunnen komen met u” klinkt bijna als een excuus en onmacht. Prachtig! Voor mij zal een kookwekker nooit meer hetzelfde zijn, voor altijd verbonden met dat “je stuk kookt op het vuur van de eeuwigheid.”

Verder vind ik een eervolle vermelding op zijn plaats voor uitvaart nummer 16 uit Vlaanderen en dan in het bijzonder voor de schrijver van het verslag, Peter Mangel Schots. Hij geeft een prachtig beeld van de overledene en dat greep mij zeer aan. In de laatste alinea meldt hij dat rozen op het strooiveld werden gelegd: “…getuigen heldere bloemen met scherpe stekels van een leven dat is afgesloten.” Met het bijbehorende gedicht van Charles Ducal maakt dit voor mij het plaatje compleet.’

DICHTER
Eva Gerlach (1948) is dichter en vertaler. Ze publiceert sinds 1977 poëzie en sinds1989 ook jeugdpoëzie. Voor haar werk ontving ze diverse literaire prijzen, waaronder in 2000 de P.C. Hooftprijs. Haar recentste bundel is Ontsnappingen uit 2016. Haar werk verschijnt bij de Arbeiderspers. Ze maakte vanaf het begin deel uit van de Poule des Doods.

EvaGerlach

JURY
De jury bestaat uit de heer Ger Fritz, gepensioneerd medewerker van de afdeling uitvaarten van de Gemeente Amsterdam. Ger Fritz stond als dienstdoend ambtenaar in 2002 aan de wieg van de eenzame uitvaart in Amsterdam: hij was de man die het allemaal mogelijk maakte. Ger Fritz maakte zich in zijn dienstjaren hard voor de gelijke behandeling van eenzame doden: hij droeg er zorg voor dat ook voor hen een aula werd gehuurd, drie muziekstukken weerklonken en dat er op de kist een gemeentelijk bloemstuk prijkte. Hij trad na zijn pensionering toe tot het Bestuur van Stichting de eenzame uitvaart en was jarenlang actief als penningmeester.

PRIJS
De jaarlijks terugkerende prijs bestaat uit een bloemstuk, zijnde een standaard rouwarrangement zoals dat ook op de kist van eenzaam overledenen wordt aangetroffen, voorzien van een lint met opschrift. De GER FRITZ PRIJS is een initiatief van Stichting de eenzame uitvaart. Het bloemstuk wordt verzorgd door bloemisterij Abelia te IJmuiden, en zal worden geschikt door schrijver en meesterbloemist Ellen Heijmerikx. Het oogmerk van de GER FRITZ PRIJS is tweeledig: de prijs vestigt de aandacht op het belang van de eenzame uitvaart én op de kwaliteit van de geleverde gedichten. De prijs is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van The Art of Impact. Fotograaf Bianca Sistermans vervaardigt een portret van de prijswinnaar, met bloemstuk, dat ter beschikking wordt gesteld aan de pers.