Eenzame uitvaart #221, Amsterdam

Eenzame uitvaart nummer 221 I.M. J.J.H.
Begraafplaats St. Barbara, 14.30 uur, maandag 16 oktober 2017
dichter van dienst: Anneke Brassinga

*

Eenzame muzikant

Kluizenaar met formidabel uitzicht op de vaart en
aan de overzij de kloeke kerk. Je ramen zijn nu open
op een kier, er moet gelucht want veel te lang

heb je gelegen bij ontstentenis van eigen leven,
verstild, en ook al de gitaren in je kamer zwegen,
nu jij er niet meer was om met één geplonkte snaar

ze mee te laten trillen. Muziek als samenzang, als
droom van mededeelzaamheid voor ‘n doodalléne man,
een bed van klank, een koestering, akoestisch.

Heb jij het zo beleefd? Hoe mooi het is je voor te stellen
dat ooit de dans begint, de wereld in beweging
komt, gestuwd door wat je speelt? De sterren van

de hemel? Wij zullen het nooit weten maar
door het te geloven bed ik jou in zachte wade,
ben je niet ook nog als dode zo erbarmelijk alleen.

*

(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten) GA DOOR NAAR HET VERSLAG