Eenzame uitvaart #214, Amsterdam

Eenzame uitvaart nummer 214
I.M. C. A. R.
Woensdag 11 januari 2017, 10 uur, St. Barbara.
Dichter van dienst: Jannah Loontjens

*

Dag meneer,

Kende u het enorme zoeken
tussen het wij en het ik – het hulpeloze
nadoen – het eindeloze leren
op te gaan in het wij, of juist in het ik.
Wij van wij broers, wij Go-spelers,
wij van onze generatie, wij rokers, wij drinkers.
Of ik, ik alleen. Ik en mijn drank, en ik.

Wij van wij die geboren zijn in de jaren vijftig.
Dagen van jazz, begin van de Koude Oorlog,
het opkomen en wederkeren van wijde pijpen,
wisseling in welvaart en weer. Wij waar u
bij hoorde, zelfs al kon het u misschien maar
weinig schelen. Het hoeft niet meer, geen tijd
geen herinnering hoeft u te delen – nu niet meer.

Kende u de angst in het ik te verdwijnen,
nooit wij te zijn. Was er de zucht, de zin,
de honger te winnen, toorn bij mislukking
of juist berusting. Hoe het ook zij, of uw ik
afscheid nam van een wij, de ene impuls
verdringt de ander niet meer. Dorst, kwelling,
verrukking, het verdragen en het vergeten,
ze zullen er geweest zijn, waarde meneer,
maar nu – nu niet meer.

*

(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten)  GA VERDER NAAR VERSLAG