Eenzame uitvaart #5, Den Haag

Eenzame uitvaart nummer 5 Den Haag
I.M. B.P.H. H. (1930- 2007)
Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen, woensdag 2 januari 2008, 11.30 uur
dichter van dienst: Kees ’t Hart

Op vrijdag 28 december belde Henk van Zuiden me van zijn vakantieadres of ik beschikbaar zou willen zijn om een gedicht te schrijven bij de crematie van de heer H. en daar ook aanwezig te zijn. Erg veel bekend over hem was er niet. Hij was een aantal dagen daarvoor dood in zijn huis aangetroffen, waar hij vermoedelijk al een paar dagen had gelegen. Hij leidde een sober leven, was timmerman geweest, was ongetrouwd en had geen kinderen. Ook van andere familieleden was niets bekend. De laatste jaren had hij aan een nierziekte geleden. Meer informatie was er niet. Wel had de notaris laten weten dat het op prijs gesteld zou worden wanneer er bij de crematie muziek zou worden gespeeld. Ik zou dat zelf uit mogen zoeken.

Op zaterdag 29 december ben ik naar zijn adres gefietst om eventueel meer informatie bij zijn buren te kunnen krijgen. Ik sprak daar met een buurvrouw die duidelijk nog geschokt was over het plotselinge overlijden van de Heer H. Ze had weliswaar weinig contact met hem gehad, dat zocht hij helemaal niet, maar ze zag hem wel in het portiek, hij groette altijd vriendelijk. Vroeger ging hij regelmatig een eindje fietsen. Haar kinderen noemden hem Opa en vonden hem aardig. Hij ontving nooit bezoek, had eerst zijn eigen vader tot diens dood verzorgd en was verder op zichzelf blijven wonen. Van zijn beroepsleven als timmerman wist ze niets.

Niet al te lang geleden had hij een nieroperatie ondergaan en had hij juist meer contact met haar gezocht. Ze had zelfs een paar keer wat langer op de trap met hem gepraat, hoewel hij ondanks haar verzoek niet verder had willen komen.

Er was behalve de begrafenisondernemer en een werknemer van de begraafplaats niemand aanwezig. Ik heb mijn gedicht voor gelezen en daarna liet ik een nocturne van Chopin ten gehore brengen, No.2 in E Flat major, Opus 9, gespeeld door Idil Biret. Hiermee was de plechtigheid afgesloten.

In Memoriam B.P.H. H.
Den Haag 1930- 2007

Soms ging je nog wat fietsen
De laatste tijd steeds minder
De buren zagen je gaan en
Komen een man op leeftijd

Geen vrouw geen kinderen
Je was en bleef alleen
Een vriendelijke stille man
Die weinig zei in het portiek

We zijn van elkaar gescheiden
In woorden en herinneringen
Mensen lopen door de straten
Ze zijn in leven al alleen gelaten

Misschien was je jaren geleden
De timmerman die bij mij thuis
een kozijn verving en koffie dronk
Je was van weinig woorden

Als de dood dichtbij is
Beginnen alledaagse raadsels
Aan onze ziel te knagen
Dan kunnen we ernaar vragen

Wie was je wie is de mens
Wie lost het raadsel op
We waren even bij elkaar
Nu moet ik je alweer verlaten.

© voor gedicht en verslag: Kees ’t Hart,
2 januari 2008