Eenzame uitvaart #44, Den Haag

Eenzame uitvaart #44, Den Haag
I.M. de heer S.J.M.M. D. (5 september 1927-27 juni 2017)
dichter van dienst: Henk van Zuiden

*

VOLTOOID

Bijna negentig jaar terug verliet u wolken en zeeën,
om geboren te worden in de Heerlijkheid Veur.
U kende nog niemand, leerde bij het groeien
van tijd en jaren mensen kennen.
Heeft u er veel willen ontmoeten? Liet u ze toe in uw
leven? Hebt u veel gereisd? Had u een lievelings-
concert? Waar huisde uw liefde? Wat kwam u tegen,
wat zocht u op? Vergaten verwanten uw gronden?
Bent u gelukkig geweest? Soms? Dikwijls?

Nu, op een zomerse dag in juni, bent u vertrokken.
Stil. U bent gegaan zoals u kwam, eenzaam. Niemand
mocht nog iets vragen . Uzelf zweeg de eentonig
geworden dagen. Uw leven is voltooid.
De enige getuigen van uw verlaten zijn de bomen
die gelaten in de wind knikken, vogels die ook nu
zingen, de geopende aarde die op u wacht en
een dichter die nog eenmaal uw naam noemt:
Sebastianus Joseph Mattheus Maria D.

Henk van Zuiden

*
(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten)  GA VERDER NAAR VERSLAG