Eenzame uitvaart #217, Amsterdam

Eenzame uitvaart nummer 217
I.M. F. T v.d. H.
begraafplaats St. Barbara, woensdag 12 april 2017, 9 uur
dichter van dienst: Co Woudsma

*

NADIRSTRAAT

I.M. F. T. v. d. H.

Ik ben gaan liggen op het diepste punt,
naar mij zal alles stromen:
mijn verre vriend
(ver, maar nooit verder dan
het hoogste punt),
het verse vuilnis van de stad,
de regen, knetterend op paraplu’s,
de nieuwste krantenjongen
(fluitend naar zichzelf),
de lage huisjes met hun rustig groen,
de vertrouwde chaos in dit huis,
de zoete stof die troost schenkt
(zoals muziek, zoals het zaad
uit eeuwig jonge wezens),
soms ook de dood.

Co Woudsma

Noot: De heer v.d. H. woonde en stierf in de Nadirstraat. Terwijl het zenith het hoogste punt van de sterrenhemel is (vanuit de waarnemer gezien), is het nadir het laagste punt: een onzichtbaar punt onder de waarnemer.

*

(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten)  GA VERDER NAAR VERSLAG