Eenzame uitvaart #215, Amsterdam

Eenzame uitvaart nummer 215
I.M. Jan H.
Uitvaartcentrum Zuid, maandag 23 januari 2017, 12 uur
Dichter van dienst: Erik Jan Harmens

*

In memoriam Jan H. (1930-2017)

ik dek u toe met een deken, met terugwerkende kracht
omdat, toen u gevonden werd, u enkel onder een laken lag
maar een laken houdt u niet warm in deze zonder-einde-nacht

omdat u eerder niet werd toegedekt
heb ik uw naam boven dit gedicht gezet
soms warmen woorden als wol

ik zwijg over uw vrouwen die kwamen en gingen
als zwemmers die van het startblok springen
om daarna, behalve in dromen, niet meer boven te komen

ik zwijg over uw kinderen die ter wereld kwamen
een andere achternaam aannamen
en nu als undercover-nabestaande
vechten tegen apathie, hun vuisten of toch nog tranen

klein is uw naam, als een pit in een hand
het jan dat in een parkeergarage maar even galmt
kort als een schok
klein als een dorp
waar je alweer uitrijdt zodra je er inrijdt
we zijn nog maar net geboren of alweer wijlen
zo vliegen de vliegen de tijden

straks wordt u verstrooid op zee
als in een film neemt een golf u mee
u wordt door water opgedregd
en teder steeds weer neergelegd
met elk getij weer opgewekt

u kiest het ruime sop
wordt onophoudelijk ingestopt

Erik Jan Harmens, 23 januari 2017

*
(Verslagen van eenzame uitvaarten worden in opdracht van Stichting De Eenzame Uitvaart geschreven en vallen buiten de verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van de aangesloten gemeenten)  GA VERDER NAAR VERSLAG