Menno van der Beek

Eenzame uitvaart # 17 Rotterdam

Rotterdam – Eenzame Uitvaart Nummer 17, de heer H. M. C. O. vrijdag 2 augustus 2013, 9.30 uur. Algemene Begraafplaats Crooswijk, Rotterdam. Dichter van dienst: Menno van der Beek Het is de warmste dag sinds eeuwen. Maar gelukkig voor ons is de teraardebestelling van de heer H. M. C. O. ’s morgens om half tien. [...]

Eenzame uitvaart #4, Rotterdam

Eenzame uitvaart Rotterdam, nummer 4 I.M. J. H. F. geboren 12 augustus 1930 te Rotterdam, overleden 4 januari 2009 in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Algemene Begraafplaats Crooswijk, dinsdag 13 januari 2009 Dichter van dienst: Menno van der Beek Van de overledene is hoegenaamd niets bekend. Hij was ongehuwd, ouders en enige halfbroer overleden [...]